Sau khi thực hiện Nạp/rút tiền và theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale, bạn (nhà cung cấp) cần xác nhận giao hàng khi có đơn từ Netsale.

Bước 1: “Đơn hàng” → “Danh sách đơn hàng”Bước 2: Chọn “Order supplier” để xem danh sách đơn hàng phát sinhBước 3: Xác nhận giao hàng

Đối với Nhà cung cấp tự lưu kho ngoài

Hệ thống sẽ giúp bạn tự động xét duyệt đơn ngay khi nhận thông báo và việc của bạn đó là chuẩn bị, đóng gói hàng hoá và chờ đơn vị vận chuyển qua lấy hàng giao đến địa chỉ của người mua.

Đối với Nhà cung cấp lưu kho liên kết với Netsale

Vì sản phẩm của Nhà cung cấp nằm trong kho liên kết với Netsale nên hệ thống sẽ tự động xét duyệt “Sẵn sàng giao” hộ bạn, sau đó sản phẩm được lấy từ kho liên kết giao đến địa chỉ của người mua.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản
Hướng dẫn nhà cung cấp sở hữu sản phẩm có sẵn đăng lên hệ thống Netsale
Hướng dẫn nhà cung cấp nhập sản phẩm lưu kho liên kết với Netsale đăng lên hệ thống
Hướng dẫn cấu hình phí vận chuyển
Hướng dẫn thống kê và quản lý đơn hàng
Hướng dẫn cấu hình chính sách vận chuyển
Hướng dẫn cấu hình phương thức vận chuyển

Từ khóa : giao hàng, xác nhận giao, đơn hàng, sau khi phát sinh đơn, có đơn hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!