Trên sàn 1688, đa số nhà cung cấp yêu cầu mua tối thiểu 2-3 sản phẩm. Việc này gây khó khăn cho người bán dropship. Khi có đơn, bạn cần tách, lưu kho và quản lý từng sản phẩm 1 như trên, thay vì tạo đơn drosphip lẻ, bạn cần tạo yêu cầu nhập hàng chuyển về kho Boxme. Khi hàng về, bạn đồng bộ đơn Shopee và gửi hàng từ kho Boxme đi cho khách. Các sản phẩm khi chưa có đơn sẽ có sẵn trong kho của Boxme và chờ có đơn sẽ được vận chuyển bình thường.

Từ khóa: nhập hàng 1688, mua hàng 1688, hàng 1688, nhập hàng taobao, dropship trung quốc, lưu kho boxme
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!