Khi hàng hoàn về kho

+ Nếu là đơn đi giao khách không nhận "Phát không thành công" hoàn về thì bạn sẽ mất 2.200VND phí nhập hoàn
+ Nếu là đơn ""đã phát thành công"" và lúc này khách mới yêu cầu trả hàng, hay đơn hàng có phát sinh bạn muốn hoàn về,.. thì phí nhập hoàn sẽ là 11.000VND.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!