Hiện tại vận chuyển TQ - VN sẽ dừng dịch vụ đóng gỗ để thông quan dễ dàng, cũng như không hỗ trợ vận chuyển sản phẩm có pin và dung dịch.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!