Bạn thao tác theo hướng dẫn giúp mình ạ!

Bước 1: Tìm link NCC tương tự
Bước 2: Copy link sp tương tự, vào mục Sản phẩm - Đang bán - Chi tiết sp - Thêm NCC - Dán link
https://prnt.sc/rf1fbk
Bước 3: Đồng bộ mẫu mã (Lưu ý đồng bộ khớp mẫu mã với link sản phẩm cũ)
https://prnt.sc/rf1fvu
Bước 4: Nhấn cập nhật
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!