Những sản phẩm nguồn hàng sẵn lưu ở kho của nhà cung cấp sẽ không hỗ trợ bán trên shopee bạn nhé!
Hiện tại việc đồng bộ những sản phẩm lưu kho ngoài tại kho của nhà cung cấp sẽ dẫn tới việc phải cấu hình nhiều địa chỉ lấy hàng. Mà việc này lại dễ dẫn tới khoá tài khoản Shopee. Vì vậy Netsale chặn đồng bộ để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

Còn các sản phẩm lưu kho liên kết Netsale thì có thể đăng bán ở Shopee được
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!