Sau khi Thêm và đăng bán sản phẩm tiềm năng, bạn hãy Kết nối đơn vị mua hộ – vận chuyển phù hợp nhé !

Bước 1:Trỏ chuột vào tên tài khoản → “Cấu hình tài khoản”Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển”Bạn sẽ thấy Boxme đã được kết nối mặc định với tài khoản của bạn.

Bước 3: “Kết nối kênh vận chuyển” → “Kết nối” Sansi56Bước 4: Bấm “Kết nối” trong bảng thông tin về đơn vị → điền thông tin đăng ký tài khoản Sansi.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ lưu kho/nhận hàng
[ Naipot] Hướng dẫn kết nối đơn vị mua hộ và vận chuyển Naipot
Hướng dẫn kết nối vận chuyển nội địa với tài khoản Boxme

Từ khóa : đơn vị vận chuyển, kết nối vận chuyển, mua hộ, kết nối Sansi, vận chuyển quốc tế, ship về nước, săn sỉ, sansi, sansi56.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!