Bạn có thể sẽ có được đơn hàng đầu tiên vào ngay ngày đầu tiên, sau 1 tháng hoặc thậm chí là sau 1 năm.

Sự thành công đến với bạn hoàn toàn dựa vào những hoạt động marketing, công sức bạn bỏ ra cho cửa hàng và đối tượng khách hàng bạn muốn hướng đến.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!