Nếu khách hàng hủy đơn hoặc đơn hàng quá hạn thời gian bị Shopee hủy bạn sẽ thao tác như sau :
Bạn hủy đơn trên Netsale : Bạn vào mục Đơn hàng → Danh sách đơn hàng → Ấn hủy mã NS tương ứng

Khi bạn hủy đơn Netsale, nếu sản phẩm của bạn là đơn dropship từ Trung Quốc, sản phẩm đã mua vẫn sẽ được tiếp tục vận chuyển về Việt Nam.
Khi hàng về Việt Nam, sản phẩm sẽ được cập nhật lên tồn kho và bạn có thể bán sản phẩm đó cho khách hàng khác. (Bạn có thểm xem số tồn ở mục Sản phẩm → Đang bán)

Bạn tạo lại đơn cho khách (khách cũ hoặc khách khác)
Bạn tạo lại đơn lẻ trên số tồn hoặc đồng bộ đơn hàng Shopee với SKU có tồn, khi đó kho sẽ tiếp nhận thông tin đơn hàng, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : đơn shopee dropship, đơn shopee bị hủy, khách hủy đơn shopee, tạo đơn khi bị hủy trên shopee.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!