Sau khi thêm/đăng bán sản phẩm và có đơn hàng trên Shopee, bạn hãy thực hiện các bước đồng bộ đơn Shopee và lưu hàng tại kho của bạn nhé !

Bước 1: Chọn "Đơn hàng" → "Tạo đơn"Bước 2: Sau đó chọn kênh bán Shopee → ” Bắt đầu đồng bộ ” để hiển thị danh sách đơn hàngBước 3: Thay đổi địa chỉ kho hàng thành kho của bạn

Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản” → “Doanh nghiệp”Bước 4: “Kho hàng” → Chọn “Thêm địa chỉ lấy hàng”Bước 5: “Loại địa chỉ lấy hàng” → Điền địa chỉ kho của riêng bạnBước 6: Tại mục "Nhập hàng" → Chọn kho lưu hàng là kho của bạn.Bước 7: Đơn hàng sẽ được Naipot/Sansi mua hàng → Hàng được vận chuyển về kho Naipot/Sansi → Bạn sẽ nhận thông báo từ Naipot/Sansi về việc thanh toán phí phát sinh còn lại → Vào Naipot/Sansi tạo phiếu giao hàng → Chọn địa chỉ kho nhận là kho nhà bạn.

Bước 8: Khi hàng nhập đã về kho → Chọn "Sản phẩm" → "Đang bán" → "Hành động" → "Cập nhật tồn kho"Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : đồng bộ đơn, dropship shopee, hàng trung, nhập hàng tq, lưu kho tại nhà, kho của bạn, đồng bộ đơn từ nhập hàng tq.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!