Sau khi thêm/đăng bán sản phẩm và có đơn hàng trên Shopee, bạn hãy thực hiện các bước đồng bộ đơn Shopee, đồng thời vận chuyển hàng về kho đơn vị bạn lựa chọn nhé !

Bước 1: Cài đặt địa chỉ lấy hàng

Tại đây bạn thiết lập địa chỉ kho của Săn sỉ theo địa chỉ kho mà bạn đã chọn khi đăng kí tài khoản Săn sỉ.

Để xem lại địa chỉ → Truy cập vào Netsale → Chọn "Cấu hình tài khoản" → "Doanh nghiệp"Sau đó xem thông tin tại mục "Kho hàng"Bước 2: Khi có đơn, chọn "Đơn hàng" → "Tạo đơn"Bước 3: Chọn kênh bán Shopee → "Bắt đầu đồng bộ" để hiển thị danh sách đơn hàngBước 4: Hoàn tất tạo đơn

Bước 5: Duyệt đơn

Sau khi hoàn tất 4 bước trên, bạn cần thanh toán tiền cho Sansi để đơn được xử lí tiếp.

Nạp tiền hoàn tất, nếu như bạn không cần chỉnh sửa gì nữa thì bạn chọn "Duyệt" để đơn hàng được xử lí tiếp.


Lưu ý:
- Hệ thống sẽ tự động bấm chuẩn bị hàng khi bạn đồng bộ đơn. Vui lòng không tự xác nhận thủ công trên đơn Shopee tránh lỗi phát sinh trong việc xuất hàng gửi đơn.
- Bạn sẽ cần phải xây dựng 1 shop trên Shopee riêng để chỉ chuyên cho 1 địa chỉ kho vì việc thay đổi địa chỉ lấy hàng là điều không thể.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : đồng bộ đơn, shopee, vận chuyển sansi, sansi, săn sỉ, dropship shopee, shopee nguồn trung quốc, nguồn hàng trung, đồng bộ dropship shopee với nguồn trung.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!