Sau khi thêm/đăng bán sản phẩm và có đơn hàng trên Shopee, bạn hãy thực hiện các bước đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam nhé !

Bạn sẽ cần phải xây dựng 1 shop trên Shopee riêng để chỉ chuyên hàng sẵn vì việc thay đổi địa chỉ lấy hàng là điều không thể.

Bước 1: Cài đặt địa chỉ lấy hàng

Vào mục "Cài đặt" → "Địa chỉ lấy hàng" → Thiết lập địa chỉ lấy hàng là kho Boxme

– Kho Hồ Chí Minh : Đường Số 1, Nhóm Công Nghiệp 2, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam. Áp dụng khi bạn đăng bán các sản phẩm có tại kho Hồ Chí Minh.

– Kho Hà Nội : Kho Boxme, Khu công nghiệp Nam Thăng Long Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Áp dụng khi bạn đăng bán các sản phẩm có tại kho Boxme Hà Nội.

Lưu ý: Chỉ chọn 1 trong 2 địa chỉ vì Shopee chặn đổi địa chỉ khác tỉnh.
Hệ thống sẽ tự động bấm chuẩn bị hàng khi bạn đồng bộ đơn.

Bước 2: Khi có đơn, chọn "Đơn hàng" → "Tạo đơn"Bước 3: Chọn kênh bán Shopee → "Bắt đầu đồng bộ" để hiển thị danh sách đơn hàngBước 4: Hoàn tất tạo đơn

Bước 5: Duyệt đơn

Sau khi hoàn tất 4 bước trên, bạn cần thanh toán tiền cho hệ thống để đơn được xử lí tiếp.

Nạp tiền hoàn tất, nếu như bạn không cần chỉnh sửa gì nữa thì bạn chọn “Duyệt” để đơn hàng được xử lí tiếp.Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : đồng bộ đơn, đồng bộ đơn shopee với đơn dropship, nguồn hàng sẵn, hàng nội địa, nguồn nội địa, nguồn trong nước.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!