Sau khi thêm/đăng bán sản phẩm và có đơn hàng trên Shopee, bạn hãy thực hiện các bước đồng bộ đơn Shopee, đồng thời chọn đơn vị vận chuyển phù hợp rồi lưu hàng tại kho của Boxme nhé !

Vào mục "Cài đặt" → "Địa chỉ lấy hàng"

Thiết lập địa chỉ lấy hàng là kho Boxme, theo 1 trong 2 địa chỉ dưới đây :

– Kho Hồ Chí Minh : Đường Số 1, Nhóm Công Nghiệp 2, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam.

– Kho Hà Nội : Kho Boxme, Khu công nghiệp Nam Thăng Long Thuỵ Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Áp dụng khi bạn đăng bán các sản phẩm có tại kho Boxme Hà Nội.

Bước 1: Tạo yêu cầu nhập hàng trên Netsale

"Nhập hàng" → Chọn kho lưu hàng là kho BoxmeBước 2: Khi có đơn, bạn cần cập nhật tồn kho sản phẩm tại mục Sản phẩm  ->  Quản lý tồn kho 


Bước 3: Sau đó chọn Đơn hàng -> Tạo đơn


Bước 4: Sau đó chọn kênh bán Shopee và chọn " Bắt đầu đồng bộ " để hiển thị danh sách đơn hàng


LƯU Ý: Bạn không thể tạo đơn với số lượng sản phẩm không tương ứng với số sản phẩm trong đơn nhập hàng . Vui lòng tạo phiếu giao trên Naipot (hoặc Sansi) để xử lý trước khi tạo đơn Fulfillment trong trường hợp này.

Bước 5: Hoàn tất tạo đơn
Bạn chọn tiếp tục và bước cuối chọn "Hoàn tất tạo đơn" để hoàn thành bước đồng bộ đơn từ Shopee về.

Bước 6: Duyệt đơnSau khi hoàn tất 5 bước trên, bạn cần thanh toán tiền cho đơn hàng để đơn được xử lí tiếp. Nạp tiền hoàn tất, nếu như bạn không cần chỉnh sửa gì nữa thì bạn chọn "Duyệt" để đơn hàng được xử lí tiếp.

Lưu ý:
- Chỉ chọn 1 trong 2 địa chỉ vì Shopee chặn đổi địa chỉ khác tỉnh.
- Hệ thống sẽ tự động bấm chuẩn bị hàng khi bạn đồng bộ đơn. Vui lòng không tự xác nhận thủ công trên đơn Shopee tránh lỗi phát sinh trong việc xuất hàng gửi đi.
- Bạn sẽ cần phải xây dựng 1 shop trên Shopee riêng để chỉ chuyên cho 1 địa chỉ kho vì việc thay đổi địa chỉ lấy hàng là điều không thể.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : đồng bộ đơn, shopee, naipot, sansi, săn sỉ, boxme, nguồn hàng trung, vận chuyển naipot lưu kho boxme, vận chuyển sansi lưu kho boxme, đồng bộ đơn shopee vs đơn dropship, nguồn TQ
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!