Khi bạn đăng bán sản phẩm lên Shopee và hiện lỗi Item variations have duplicate tier variation index, tức là bạn đã từng đăng bán sản phẩm này thành công lên Shopee rồi nên không đăng bán tiếp được. Nếu muốn đăng bán lại, bạn cần xóa sản phẩm cũ trên Shopee đi rồi mới đăng bán lại được.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!