"Thông báo

Bạn không thể đồng bộ sản phẩm này lên Shopee. Do sản phẩm không lưu kho liên kết với Netsale nên sẽ vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng Shopee. Vui lòng chọn sản phẩm khác."

Với các sản phẩm lưu kho tại kho của nhà cung cấp ( không có tích xanh) thì hiện tại Netsale đang không cho phép đăng bán lên Shopee để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn với Shopee.
Theo tiêu chuẩn cộng đồng Shopee, các tài khoản đăng bán để quá nhiều địa chỉ lấy hàng sẽ dễ bị khoá tài khoản.

Các bài viết liên quan :
Hướng dẫn thêm sản phẩm tiềm năng trong nước
Hướng dẫn quản lý sản phẩm tiềm năng
Hướng dẫn theo dõi sản phẩm đang bán
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn trực tiếp trên Netsale
Thêm sản phẩm tiềm năng quốc tế chọn link từ Taobao, Tmall và 1688
Shopee] Hướng dẫn đăng bán sản phẩm và dropship qua Shopee

Từ khóa : lỗi đăng bán, shopee, lỗi bán shopee, vi phạm tiêu chuẩn, bán shopee.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!