Lỗi này nghĩa là bạn chưa thêm địa chỉ kho hàng của nhà cung cấp vào địa chỉ lấy hàng ở Shopee. (Bạn có thể xem địa chỉ này ở chi tiết của từng sản phẩm trên Netsale (mục Sản phẩm >> Tìm kiếm))

Bạn kiểm tra địa chỉ lấy hàng cũ ở trên Shopee đang ở tỉnh thành nào:

Nếu địa chỉ cũ bạn đang để và địa chỉ nhà cung cấp cùng tỉnh thành, bạn cần thêm địa chỉ nhà cung cấp như chi tiết sản phẩm và đồng bộ lại đơn
Nếu địa chỉ cũ ở tỉnh khác, Shopee sẽ không cho phép bạn đổi địa chỉ lấy hàng, do vậy, bạn cần:
- Đổi địa chỉ kho lấy hàng theo đúng NCC
- Nhờ khách hủy đơn cũ và tạo lại
- Đồng bộ lại đơn hàng

Lưu ý: Nếu bạn chọn sản phẩm từ nhiều NCC ở nhiều tỉnh thành khác nhau, bạn cần tạo thành nhiều tài khoản shopee khác nhau

Các bài viết liên quan :
Shopee] Lỗi đăng bán Shopee: Item variations have duplicate tier variation index
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Đặt địa chỉ kho Shopee như thế nào khi đăng bán sản phẩm nhiều NCC?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!