Nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Khi hàng chưa được vận chuyển thì bạn thực hiện thao tác huỷ đơn trên Shopee và truy cập vào Netsale để huỷ đơn hàng đó.
Khi hàng đang được vân chuyển, bạn hủy đơn trên cả Netsale và Shopee. Hàng sẽ hoàn về cho nhà cung cấp. Bạn sẽ không mất phí gì cả vì Shopee chịu phí hoàn cho bạn.
Nguồn hàng Trung Quốc:
Nếu hàng đang trên đường vận chuyển hoặc đã về kho của đơn vị vận chuyển quốc tế ( Naipot/Sansi) thì hàng sẽ lưu kho để chờ giao thành một đơn hàng mới. Còn nếu hàng chưa đặt mua từ nhà cung cấp thì lệnh đặt mua sẽ được huỷ theo yêu cầu của bạn.

Với các đơn hàng bị huỷ vì hết hàng thì hệ thống, Netsale sẽ tự động huỷ order của bạn. Nếu trong trường hợp bạn không tìm được nhà cung cấp thay thế thì hãy vào Shopee để huỷ đơn hàng đó. Trường hợp bạn có nhà cung cấp khác thì hãy vào Netsale tạo yêu cầu mua hàng mới để hoàn tất đơn hàng của bạn nhé!
Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : lưu ý hủy đơn, hủy đơn dropship shopee, netsale, shopee, đơn dropship, hủy đơn hàng shopee qua netsale.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!