Khi bạn đăng bán sản phẩm từ Netsale lên Shopee, phần mô tả sản phẩm đã có sẵn các thông tin link HTML. Tuy nhiên, sàn Shopee không cho phép chèn link ảnh vào phần mô tả sản phẩm bằng text, vì thế bạn hãy sửa các mô tả dưới dạng text nhé !Tips: Nên mô tả sản phẩm ngắn gọn, dễ nhìn, tập trung mô tả những lợi ích của sản phẩm và cố gắng viết dưới dạng gạch đầu dòng.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa : lưu ý, mô tả sp, mô tả trên shopee, netsale, shopee, sp dropship trên shopee, viết mô tả sp.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!