Khi bạn có bất kỳ đơn dropship trên Shopee, bạn cài đặt số điện thoại trên Shopee là số điện thoại của mình và địa chỉ lấy hàng là kho nhà cung cấp, kho Boxme hoặc kho Naipot/Săn sỉ.
Bưu tá sẽ đến đúng địa chỉ kho hàng để lấy hàng.
Nếu bưu tá không lấy được hàng, bạn vào chi tiết đơn hàng trên Netsale để lấy số điện thoại liên hệ của NCC (trong trường hợp NCC công khai số điện thoại).
Nếu NCC không công khai số điện thoại, bạn báo lại Netsale để Netsale liên hệ lại NCC hỗ trợ!

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!