Sau khi Thanh toán đơn hàng và nạp/rút tiền trên hệ thống, bạn có thể theo dõi tình trạng các đơn hàng một cách dễ dàng.

Bước 1: “Đơn hàng” → Chọn “Danh sách đơn hàng”Bước 2: Nhấn vào mã đơn hàng để xem thông tin chi tiếtNgoài ra, bạn cũng có thể lên hệ thống của Naipot/Sansi56 và Boxme để theo dõi hành trình của đơn hàng.

Theo dõi tình trạng đơn hàng trên Naipot

Theo dõi tình trạng đơn hàng trên Sansi56

Các bài viết liên quan :
Theo dõi tình trạng đơn nhập hàng
Theo dõi tình trạng đơn hàng hoàn

Từ khóa : theo dõi, đơn dropship, dropshipping, tình trạng đơn, tracking, hàng đang ở đâu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!