Sau khi Quản lý đơn (Theo dõi tình trạng đơn hàng), bạn có thể xử lý đơn Dropship với nguồn hàng trong nước.Cụ thể về việc đối soát thanh toán:

* Đối soát thu hồi tiền CoD của Nhà cung cấp trả cho người bán:
– Dữ liệu : Đơn thành công từ thứ 4 tuần trước đến thứ 3 tuần này
– Thời gian đối soát: Thứ 4
– Thời gian chi trả: Thứ 5, 6

* Đối soát thu hồi phí từ tài khoản người bán, sau đó trả tiền hàng và phí cho Nhà cung cấp:
– Với thành viên hạng vàng: Đối soát thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần
– Với thành viên hạng bạc: Đối soát thứ 2, thứ 4 và thứ 6
– Với thành viên hạng thường: Đối soát thứ 3 và thứ 6

* Đối soát nhận tiền hoa hồng đối với hình thức Affiliate:
– Như đối soát trả CoD cho người bán
– Dữ liệu : Đơn thành công từ thứ 4 tuần trước đến thứ 3 tuần này
– Thời gian đối soát: Thứ 4
– Thời gian chi trả: Thứ 5, 6

Các bài viết liên quan :
Tiến trình xử lý đơn Dropship và nhập hàng nguồn quốc tế
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Boxme
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Naipot
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Sansi56

Từ khóa : xử lý đơn dropship, nhập hàng nội địa, hàng trong nước, nguồn trong nước, tiến trình xử lý đơn, quy trình đơn dropship, hành trình đơn nhập hàng, hành trình đơn dropship. đơn dropship, đơn nhập hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!