Sau khi Quản lý đơn (Theo dõi tình trạng đơn hàng), bạn có thể xử lý đơn Dropship và nhập hàng quốc tế.

Do Netsale chỉ là nền tảng giúp bạn kết nối với nguồn hàng, đơn vị mua hộ – vận chuyển và đồng bộ kênh bán nên Netsale hoàn toàn không có nghĩa vụ xử lý đơn hàng đối với các đơn quốc tế.

Những đơn hàng này sẽ do đơn vị vận chuyển được kết nối trên Netsale phụ trách và thường sẽ có quy trình chung như sau:Các bài viết liên quan :
Tiến trình xử lý đơn Dropship nguồn hàng trong nước
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Netsale
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Boxme
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Naipot
Hướng dẫn theo dõi trên hệ thống Sansi56

Từ khóa : xử lý đơn dropship, nhập hàng quốc tế, tiến trình xử lý đơn, quy trình đơn dropship, hành trình đơn nhập hàng, hành trình đơn dropship. đơn dropship, đơn nhập hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!