Nếu bạn bán sản phẩm ở nhiều địa chỉ khác nhau thì bạn cần lưu ý về địa chỉ lấy hàng.
Mỗi sản phẩm, mỗi nhà cung cấp sẽ có 1 kho khác nhau. Để xem địa chỉ lấy hàng, bạn bấm vào chi tiết sản phẩm, và xem phần "Lưu kho tại".

Và lưu ý thứ 2 là không thể gộp 2 sản phẩm của 2 NCC tại 2 nơi khác nhau trong cùng 1 đơn. Hiện tại chưa có đơn vị vận chuyển nào hỗ trợ gộp 2 sản phẩm ở 2 nơi khác nhau vào cùng 1 đơn. Nên bạn lưu ý để tránh TH phát sinh đơn hàng nhé.
Cách giải quyết với những đơn đó là bạn đưa hàng về kho nhà bạn, và giao cho đơn vị vận chuyển tại địa chỉ nhà bạn.
Các bài viết liên quan :
[[Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?](https://help.netsale.asia/vi/article/shopee-ket-noi-voi-shopee-thi-dat-dia-chi-lay-hang-la-kho-nao-2da4ng/)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!