Người bán có thể thêm nhiều nhà cung cấp vào sản phẩm Trung Quốc đã đồng bộ lên Shopee theo hướng dẫn sau:

Vào Sản phẩm >> Đang bán >> Mở sản phẩm cần update >> Nhà cung cấp >> Thêm nhà cung cấp và làm theo hướng dẫn của Shopee

NCC mới thêm sẽ được thiết lập là NCC mặc định. Khách có thể đổi lại NCC măc định bất cứ lúc nào.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!