Với các sản phẩm mà nhà cung cấp yêu cầu mua tối thiểu 2 sản phẩm, bạn sẽ phải mua đủ số lượng như trên.
Một sản phẩm sẽ bán cho KH của bạn. Còn 1 sản phẩm nữa, nếu bạn thấy tiềm năng có thể bán trong thời gian ngắn thì bạn hãy tạo yêu cầu nhập hàng và hàng đó sẽ lưu kho Boxme để chờ gửi đi bạn nhé!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!