Nếu bạn không thêm được sản phẩm thì xảy ra 2 trường hợp:

- Bạn đang bật chế độ dịch tự động. Bạn tắt chế độ dịch văn bản tự động trang web của trình duyệt sau đó ấn thêm sản phẩm.
- Có thể bạn đã thêm sản phẩm này. Bạn vào mục "Sản phẩm" -> "Sản phẩm tiềm năng" và tìm kiếm lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!