Bước 1: Đăng nhập https://app.netsale.asia

Bước 2: Vào danh sách sản phẩm Đăng bán > chọn Xuất file

Bước 3: Truy cập phần quản trị website của bạn Products > All Products > Import

Bước 4: Tải file csv danh sách sản phẩm bạn vừa xuất ra từ hệ thống Netsale và đưa lên Woocommerce

Bước 5: Các trường thông tin Netsale xuất trong file sẽ tự động được mapping với các trường thông tin trên Woocommerce.

Lưu ý: Bạn nên xem lại các trường thông tin này trước khi lựa chọn up lên. Nhất là những thông tin về giá bán sản phẩm và Categories Tag. Thông tin về SKU rất quan trọng trong việc đồng bộ đơn hàng và giá trị tồn kho ở phía dưới bài viết này. Nên nếu bạn định thay đổi trên Netsale thì cũng lưu ý thay đổi trên Woocommerce nữa nhé.

Lưu ý 2: Ô tích “Update Existing Products” – chỉ dùng trong trường hợp bạn muốn cập nhật lại thông tin sản phẩm – các sản phẩm có trùng SKU hoặc ID. Để đăng bán sản phẩm mới – bạn đừng tích vào ô này nhé.


Bước 6: Đợi một lúc để sản phẩm được cập nhật lên website, sau đó bạn có thể vào link sản phẩm trên web để xem lại.

Chúc mừng vậy là bạn đã thực hiện xong bước đồng bộ sản phẩm từ Netsale lên Woocommerce. Phía dưới sẽ là phần hướng dẫn tích hợp và đồng bộ đơn hàng.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa :đăng sản phẩm, woo, netsale, woocommerce.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!