Sau Đăng sản phẩm lên Netsale và Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale, bạn hãy thực hiện đồng bộ đơn từ Woocommerce theo các bước sau :

Bước 1: Click “Đồng bộ đơn hàng” trong mục “Đơn hàng” > Tạo nhiều đơn hàng

Bước 2: Click Đồng bộ đơn hàng.

Bước 4: Lựa chọn thời gian, store của bạn và Bắt đầu đồng bộ

Bước 5: Chọn đơn muốn tạo (Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn).

Bước 6: Click Tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 7: Click thanh toán ngay để hoàn thành thao tác.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Tích hợp sàn Woocommerce với Netsale

Từ khóa: đồng bộ đơn, woo, woocommerce.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!