Sau khi Đăng sản phẩm lên Netsale, bạn hãy thực hiện tích hợp sàn Woocommerce với Netsale như sau :

Bước 1: Chọn cấu hình tài khoản -> chọn Tích hợp

Bước 2: Chọn sàn thương mại điện tử muốn tích hợp (Woocommerce) -> click Kết nối ngay.

Bước 3: Truy cập vào website của bạn Woocommerce > Thiết lập > Nâng cao > REST API > Thêm mã

Bước 4: Tạo một mã REST API dành cho Netsale – cấp quyền Đọc (cấp quyền Ghi nếu bạn muốn đồng bộ sản phẩm từ Netsale sang Woocommerce)

Bước 5: Quay trở lại Netsale và điền thông tin mã vừa tạo.

Bước 6: Bật đồng bộ đơn và đồng bộ kho (số lượng sản phẩm)

Hoàn thành bước 6 bạn đã tích hợp thành công Woocomerce với Netsale.

Các bài viết liên quan :
Shopee] Kết nối với Shopee thì đặt địa chỉ lấy hàng là kho nào?
Shopee] Bạn cần làm gì khi đơn Shopee bị hủy
Shopee] Những lưu ý khi cài đặt địa chỉ lấy hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Naipot
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn TQ vận chuyển Naipot/Sansi và lưu kho tại Boxme
Shopee] Những lưu ý khi mô tả sản phẩm Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Hướng dẫn đồng bộ đơn Shopee với đơn Dropship nguồn hàng sẵn tại Việt Nam
Shopee] Những lưu ý khi xử lý đơn hoàn Dropship trên Shopee qua Netsale
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee từ việc nhập hàng nguồn TQ và lưu kho tại kho của bạn
Shopee] Đồng bộ đơn Dropship Shopee với nguồn TQ và vận chuyển hàng về kho Sansi
Shopee] Những lưu ý khi hủy đơn hàng Dropship trên Shopee qua Netsale
Woocommerce] Đăng sản phẩm lên Netsale
Woocommerce] Đồng bộ đơn từ Woocommerce

Từ khóa: tích hợp, Woocommerce với Netsale, tích hợp sàn woo với netsale.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!