Sau khi Thanh toán đơn hàng và nạp/rút tiền trên hệ thống, bạn có thể theo dõi tình trạng các đơn hàng một cách dễ dàng.

Đối với đơn dropship nguồn hàng Trung Quốc:
– Bạn sẽ không được hoàn tiền hàng vì khi tạo đơn, bản chất là bạn đã tiến hành mua sản phẩm từ nhà sản xuất Trung Quốc
– Sản phẩm sẽ được gửi chuyển hoàn về kho Naipot/Sansi56 và miễn phí lưu kho 7 ngày (nếu bạn có nhu cầu lưu kho lâu hơn 7 ngày, hãy liên hệ với Naipot/Sansi56 để tìm hiểu thêm về giá dịch vụ của đơn vị)
– Để lấy/giao hàng, bạn cần tạo yêu cầu xuất kho và phiếu giao tới địa chỉ nhận (bạn sẽ phải trả phí vận chuyển)

Lưu ý: Naipot và Sansi56 không phải là đơn vị cung cấp dịch vụ Fulfillment, vì vậy những hãng này sẽ không có trách nhiệm xử lý đơn hàng (đóng gói, dán mã..) hay tách/gộp đơn cho bạn.

Đối với đơn dropship nguồn hàng Việt Nam:
– Sản phẩm sẽ được gửi chuyển hoàn về kho của Nhà cung cấp
– Bạn sẽ được hoàn lại tiền hàng trên hệ thống
– Bạn sẽ bị trừ phí vận chuyển, phí chuyển hoàn/phí hủy đơn (nếu có)

Phí vận chuyển hoàn: NCC sẽ thu phí trong trường hợp đơn hàng hoàn về, trả lại cho NCC
Phí hủy đơn: NCC sẽ thu phí trong trường hợp đơn hàng đang ở trạng thái “sẵn sàng giao” và bạn hủy đơn hàng

Lưu ý: Nếu bạn dropship qua Shopee, các chi phí vận chuyển và chuyển hoàn sẽ theo chính sách Shopee

Các bài viết liên quan :
Theo dõi tình trạng đơn nhập hàng
Theo dõi tình trạng đơn Dropshipping

Từ khóa : theo dõi, tracking, đơn hoàn, đơn trả về, theo dõi đơn trả, hàng hoàn, hàng hoàn đang ở đâu, đường đi của hàng hoàn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!